Aktivity
Počet otázok 2
Zaujímavé otázky 2
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 162
Užitočných odpovedí 58

Skóre užitočných odpovedí:

35 %