Užívateľ nepoložil žiadnu otázku.

Aktivity
Počet otázok 0
Zaujímavé otázky 0
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 82
Užitočných odpovedí 48

Skóre užitočných odpovedí:

58 %