Aktivity
Počet otázok 7
Zaujímavé otázky 2
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 5
Užitočných odpovedí 1

Skóre užitočných odpovedí:

20 %