Aktivity
Počet otázok 12
Zaujímavé otázky 1
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 35
Užitočných odpovedí 20

Skóre užitočných odpovedí:

57 %