Aktivity
Počet otázok 1
Zaujímavé otázky 0
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 5
Užitočných odpovedí 3

Skóre užitočných odpovedí:

60 %