Aktivity
Počet otázok 2
Zaujímavé otázky 1
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 21
Užitočných odpovedí 10

Skóre užitočných odpovedí:

47 %