Užívateľove otázky a odpovede sú súkromné.

Aktivity
Počet otázok 75
Zaujímavé otázky 30
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 86
Užitočných odpovedí 23

Skóre užitočných odpovedí:

26 %