Aktivity
Počet otázok 4
Zaujímavé otázky 1
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 24
Užitočných odpovedí 6

Skóre užitočných odpovedí:

25 %