Aktivity
Počet otázok 1
Zaujímavé otázky 1
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 3
Užitočných odpovedí 1

Skóre užitočných odpovedí:

33 %