Aktivity
Počet otázok 3
Zaujímavé otázky 0
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 32
Užitočných odpovedí 7

Skóre užitočných odpovedí:

21 %