Užívateľ nepoložil žiadnu otázku.

Aktivity
Počet otázok 0
Zaujímavé otázky 0
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 3
Užitočných odpovedí 1

Skóre užitočných odpovedí:

33 %