Užívateľ nepoložil žiadnu otázku.

Aktivity
Počet otázok 0
Zaujímavé otázky 0
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 27
Užitočných odpovedí 5

Skóre užitočných odpovedí:

18 %