Užívateľ nepoložil žiadnu otázku.

Aktivity
Počet otázok 0
Zaujímavé otázky 0
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 16
Užitočných odpovedí 4

Skóre užitočných odpovedí:

25 %