Aktivity
Počet otázok 3
Zaujímavé otázky 1
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 6
Užitočných odpovedí 2

Skóre užitočných odpovedí:

33 %