Užívateľ nepoložil žiadnu otázku.

Aktivity
Počet otázok 0
Zaujímavé otázky 0
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 6
Užitočných odpovedí 3

Skóre užitočných odpovedí:

50 %