Aktivity
Počet otázok 3
Zaujímavé otázky 1
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 7
Užitočných odpovedí 2

Skóre užitočných odpovedí:

28 %