Aktivity
Počet otázok 1
Zaujímavé otázky 1
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 5
Užitočných odpovedí 2

Skóre užitočných odpovedí:

40 %