Užívateľ nepoložil žiadnu otázku.

Aktivity
Počet otázok 0
Zaujímavé otázky 0
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 23
Užitočných odpovedí 16

Skóre užitočných odpovedí:

69 %