Aktivity
Počet otázok 3
Zaujímavé otázky 0
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 7
Užitočných odpovedí 1

Skóre užitočných odpovedí:

14 %