Aktivity
Počet otázok 1
Zaujímavé otázky 0
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 2
Užitočných odpovedí 1

Skóre užitočných odpovedí:

50 %