Aktivity
Počet otázok 2
Zaujímavé otázky 0
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 8
Užitočných odpovedí 1

Skóre užitočných odpovedí:

12 %