Aktivity
Počet otázok 35
Zaujímavé otázky 13
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 23
Užitočných odpovedí 4

Skóre užitočných odpovedí:

17 %