Aktivity
Počet otázok 2
Zaujímavé otázky 1
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovedí 29
Užitočných odpovedí 5

Skóre užitočných odpovedí:

17 %