Bodovanie a úrovne užívateľov

Užívatelia serveru sú za svoje aktivity a kvalitu príspevkov odmeňovaní bodmi a podľa počtu bodov sú radení do kategórií.

Ako ohodnotiť užívateľov:

Príde Vám otázka zaujímavá a mohla by byť prínosná i pre iných užívateľov? – Označte ich hviezdičkou. Nielen, že ich uvidíte vo svojich užitočných otázkách, ale tiež odmeníte autora bodom.

Príde Vám prínosná a zaujímavá odpoveď? – Dajte jej palec a odmeníte autora jedným bodom. Odpoveď s najviac palcami sa zaradí na prvé miesto k otázke ako najlepšia.

Užitočná odpoveď – zlatí a strieborní užívatelia majú naviac možnosť nominovať odpoveď ako užitočnú. Odpoveď s najviac nomináciami sa vyhodnotí ako užitočná možnosť vo chvíli uzamknutí otázky a autor je odmenený piatimi bodmi. Administrátor môže označiť užitočnú odpoveď okamžite. Užitočné odpovede by mali spĺňať kriteria pre kvalitný príspevok ako je správnosť a úplnosť informácií.

Bodovacia tabuľka

Body sú prideľované podľa nasledujúcej tabuľky:

Aktivita Počet bodov
Palec u odpovede 1 (max. 20 za jednu odpoveď)
Nominácie (užitočná odpoveď) 5
hviezdička (zaujímavá otázka ) 1 (max. 10 za každú otázku)
Denný prístup pre prihlásených 1

Používateľ môže dostať neobmedzený počet palcov i hviezdičiek, ale body sa pripíšu len v maximálnej výške podľa tabuľky (tj. 20 bodov za palce, 10 bodov za hviezdičky).

Kategórie užívateľov

Užívatelia sú podľa celkového počtu bodov zaradení do kategórií:

Kategórie užívateľov Počet bodov
Registrovaný 0
Pokročilý 100
Brondzový 1000
Strieborný 5000
Zlatý 10000

Medzi práva jednotlivých kategórií užívateľov patria aj limity pre vkladanie otázok, odpovedí a ich hodnotenie za deň. Kategórie užívateľov Strieborný a Zlatý má naviac právo pre úpravy vybraného obsahu (nahlásený nevhodný obsah sa automaticky nezobrazuje a možnosť nominovať užitočné odpovede).

Denné limity pre jednotlivé kategórie:

Kategórie užívateľov Otázky Odpovede Palec hore Nominácie
Registrovaný 3 5 5 5
Pokročilý 25 25 25 25
Brondzový 50 50 50 50
Strieborný 200 200 200 200
Zlatý neomezeno neomezeno neomezeno neomezeno
Obmedzenie udelenia palec/hviezdička jednému používateľovi za deň - - 6 6

Každý užívateľ môže za deň udeliť iba obmedzený počet palcov a hviezdičiek ( zaujímavá otázka) inému užívateľovi. Limity podľa kategórie sa uplatňujú pri hodnotení viacerých užívateľov.